Vi ska bli världens bästa byggbransch!

Vi har skapat ett nationellt utvecklingsprogram som ska ge företag kraft att verka och växa i en föränderlig omvärld.

Vi ska bli världens bästa byggbransch!

Vi har skapat ett nationellt utvecklingsprogram som ska ge företag kraft att verka och växa i en föränderlig omvärld.

Bygglyftet är ett nationellt utvecklingsprogram som ska ge företag i byggbranschen kraft att verka och växa i en föränderlig omvärld. Programmet syftar till att väsentligt stärka deltagarnas kompetens inom hållbarhet, digitala hjälpmedel och Lean Construction. DigiLyftet är en integrerad del av Bygglyftet med fokus på digitalisering.

Målet är att skapa konkurrenskraftiga bolag som kontinuerligt arbetar med att utveckla den egna verksamheten. Starka och konkurrenskraftiga företag skapar ringar på vattnet. De lockar till sig kompetenta medarbetare, växer och inspirerar andra företag och intressenter.

Häng med på resan mot en dynamisk och livskraftig byggbransch, med sunda villkor, som leder utvecklingen mot ett hållbart och klimatsmart samhälle.
Bygglyftet är ett nationellt utvecklingsprogram som ska ge företag i byggbranschen kraft att verka och växa i en föränderlig omvärld. Programmet syftar till att väsentligt stärka deltagarnas kompetens inom hållbarhet, digitala hjälpmedel och Lean Construction. DigiLyftet är en integrerad del av Bygglyftet med fokus på digitalisering.

Målet är att skapa konkurrenskraftiga bolag som kontinuerligt arbetar med att utveckla den egna verksamheten. Starka och konkurrenskraftiga företag skapar ringar på vattnet. De lockar till sig kompetenta medarbetare, växer och inspirerar andra företag och intressenter.

Häng med på resan mot en dynamisk och livskraftig byggbransch, med sunda villkor, som leder utvecklingen mot ett hållbart och klimatsmart samhälle.

Hur är det att vara pilot i Bygglyftet?

”Som entreprenör är det svårt att hitta tid och inspiration för att möta nya krav från våra kunder och fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare. Ett kraftfullt utvecklingsprogram som ger oss stöd att växa och anta spännande utmaningar är exakt vad Nåiden Infra behöver just nu. Bygglyftet är perfekt för oss!”

Robert Eriksson
VD, Nåiden Infra

Hur är det att vara pilot i Bygglyftet?

”Som entreprenör är det svårt att hitta tid och inspiration för att möta nya krav från våra kunder och fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare. Ett kraftfullt utvecklingsprogram som ger oss stöd att växa och anta spännande utmaningar är exakt vad Nåiden Infra behöver just nu. Bygglyftet är perfekt för oss!”

Robert Eriksson
VD, Nåiden Infra

Seminarier, events och föreläsningar

Möt Bygglyftet!


21 mars. Årets GarBo-dag har temat Framtiden. Lyssna på Kajsa Simu som berättar om Bygglyftet arbete för en hållbar framtid i byggsektorn.


19 mars. Möt Bygglyftets digitaliseringsguru Lotta Wibeck som har över 25 års erfarenhet inom digitalisering inom samhällsbyggnadssektorn och är en framträdande röst i branschen.

Läs mer på constructionsummit.se

1 februari. 1 000 miljarder kronor ska investeras i norra Sverige och 100 000 personer behöver flytta hit. På temat ”En framtid där vi bor” sprider vi erfarenheter från norrländska företag som framgångsrikt arbetat med lean, logistik och planering för att möta dagens utmaningar.


Seminarier, events och föreläsningar

Lär dig mer om Bygglyftet!


21 mars. Årets GraBo-dag har temat Framtiden. Lyssna på Kajsa Simu som berättar om Bygglyftet arbete för en hållbar framtid i byggsektorn.


Möt Bygglyftets digitaliseringsguru Lotta Wibeck som har över 25 års erfarenhet inom digitalisering inom samhällsbyggnadssektorn och är en framträdande röst i branschen.


1 februari. 1 000 miljarder kronor ska investeras i norra Sverige och 100 000 personer behöver flytta hit. På temat ”En framtid där vi bor” sprider vi erfarenheter från norrländska företag som framgångsrikt arbetat med lean, logistik och planering för att möta dagens utmaningar.


Bygglyftet är ett initiativ av Byggföretagen och Installatörsföretagen.

Branschorganisationerna samlar en stor del entreprenörerna i byggsektorn och tar ett sort ansvar för att verka för branschens utveckling samtidigt som de ser till sina medlemsföretags utveckling och konkurrenskraft.

Genom Bygglyftet vill de skapa ytterligare förutsättningar till sina medlemmar att utvecklas och bli mer konkurrenskraftiga och utveckla sin förmåga till hållbar utveckling. Bygglyftet knyter ihop flera av de områden och satsningar som redan pågår och ger en möjlighet att ta ett helhetsgrepp.

”Företag i installationsbranschen spelar en avgörande roll i den pågående gröna omställningen. Därför är det särskilt viktigt att branschens företag är konkurrenskraftiga och starka. Bygglyftet kommer bidra till detta genom att innehållet anpassas efter varje unik verksamhet och de utmaningar som upplevs som mest kritiska.”

Ola Månsson
VD, Installatörsföretagen

”Många bygg- och anläggningsföretag vill vara en del av lösningen på klimatfrågan. Men alla har sina utmaningar och möjligheter, beroende på storlek, geografi och verksamhet. Satsningar som Bygglyftet kan spela en avgörande roll för att så många som möjligt ska lyckas.”

Catharina Elmsäter-Svärd
VD, Byggföretagen

Bygglyftet är ett initiativ av Byggföretagen och Installatörsföretagen.

Branschorganisationerna samlar en stor del entreprenörerna i byggsektorn och tar ett sort ansvar för att verka för branschens utveckling samtidigt som de ser till sina medlemsföretags utveckling och konkurrenskraft. Genom Bygglyftet vill de skapa ytterligare förutsättningar till sina medlemmar att utvecklas och bli mer konkurrenskraftiga och utveckla sin förmåga till hållbar utveckling. Bygglyftet knyter ihop flera av de områden och satsningar som redan pågår och ger en möjlighet att ta ett helhetsgrepp.

”Företag i installationsbranschen spelar en avgörande roll i den pågående gröna omställningen. Därför är det särskilt viktigt att branschens företag är konkurrenskraftiga och starka. Bygglyftet kommer bidra till detta genom att innehållet anpassas efter varje unik verksamhet och de utmaningar som upplevs som mest kritiska.”

Ola Månsson
VD, Installatörsföretagen

”Många bygg- och anläggningsföretag vill vara en del av lösningen på klimatfrågan. Men alla har sina utmaningar och möjligheter, beroende på storlek, geografi och verksamhet. Satsningar som Bygglyftet kan spela en avgörande roll för att så många som möjligt ska lyckas.”

Catharina Elmsäter-Svärd
VD, Byggföretagen

Vem finansierar Bygglyftet?

Bakom satsningen på Bygglyftet står branschorganisationerna Byggföretagen och Installatörsföretagen, tillsammans med byggbranschens utvecklingsfond, SBUF, elteknikbranschens utvecklingsfond, ETU och Smart Built Environment.

Vem finansierar Bygglyftet?

Bakom satsningen på Bygglyftet står branschorganisationerna Byggföretagen och Installatörsföretagen, tillsammans med byggbranschens utvecklingsfond, SBUF, elteknikbranschens utvecklingsfond, ETU och Smart Built Environment.

Bli en del av vårt nätverk på LinkedIn.

Missa inte vad som är på gång i Bygglyftet! Följ oss på LinkedIn för spännande nyheter, insikter och rapporter från våra pågående piloter.

Bli en del av vårt nätverk på LinkedIn.

Missa inte vad som är på gång i Bygglyftet! Följ oss på LinkedIn för spännande nyheter, insikter och rapporter från våra pågående piloter.

Bygglyftets nyhetsbrev

Häng med på vår resa mot att bli världens bästa byggbransch!
Prenumerera på Bygglyftets nyhetsbrev för att inspireras till förändring och få insikter om Lean Construction, hållbarhet och digital omställning.

Subscription Form

Bygglyftets nyhetsbrev

Häng med på vår resa mot att bli världens bästa byggbransch!
Prenumerera på Bygglyftets nyhetsbrev för att inspireras till förändring och få insikter om Lean Construction, hållbarhet och digital omställning.

Subscription Form