Vår framtidsvision.

Vår framtidsvision.

Vårt löfte till dig
som företagare.

Målet med Bygglyftet är att skapa konkurrenskraftiga bolag som kontinuerligt arbetar med att utveckla den egna verksamheten. Utvecklingsprogrammet syftar till att väsentligt stärka deltagarnas kompetens inom hållbarhet, digitalisering och Lean Construction. Starka och konkurrenskraftiga företag lockar till sig kompetenta medarbetare, växer och fungerar som inspiration för andra företag och intressenter.

Vårt löfte till byggbranschen
och samhället.

När många företag genom en gemensam insats lyfter sin förmåga, skapas ringar på vattnet. Vi ser framför oss en dynamisk och livskraftig byggbransch, med sunda villkor, som leder utvecklingen mot ett hållbart och klimatsmart byggande. Men de positiva effekterna av Bygglyftet kommer inte att stanna där. Vi är övertygade om att en nytänd innovationsvilja inom branschen också kommer att smitta av sig på resten av samhället.

Vårt löfte till dig som företagare.

Målet med Bygglyftet är att skapa konkurrenskraftiga bolag som kontinuerligt arbetar med att utveckla den egna verksamheten. Utvecklingsprogrammet syftar till att väsentligt stärka deltagarnas kompetens inom hållbarhet, digitalisering och Lean Construction. Starka och konkurrenskraftiga företag lockar till sig kompetenta medarbetare, växer och fungerar som inspiration för andra företag och intressenter.

Vårt löfte till byggbranschen och samhället.

När många företag genom en gemensam insats lyfter sin förmåga, skapas ringar på vattnet. Vi ser framför oss en dynamisk och livskraftig byggbransch, med sunda villkor, som leder utvecklingen mot ett hållbart och klimatsmart byggande. Men de positiva effekterna av Bygglyftet kommer inte att stanna där. Vi är övertygade om att en nytänd innovationsvilja inom branschen också kommer att smitta av sig på resten av samhället.

Bygglyftets nyhetsbrev

Häng med på vår resa mot att bli världens bästa byggbransch!
Prenumerera på Bygglyftets nyhetsbrev för att inspireras till förändring och få insikter om Lean Construction, hållbarhet och digital omställning.

Subscription Form

Bygglyftets nyhetsbrev

Häng med på vår resa mot att bli världens bästa byggbransch!
Prenumerera på Bygglyftets nyhetsbrev för att inspireras till förändring och få insikter om Lean Construction, hållbarhet och digital omställning.

Subscription Form