Våra coacher.

Våra coacher.

Behöver du hjälp med att ifrågasätta gamla arbetsmönster och metoder, och istället skapa en lärande organisation som kontinuerligt förnyar sitt sätt att arbeta?

Bygglyftet ger dig värdefullt stöd av ett kunnigt coachteam som har lång erfarenhet av att leda förändring kopplat till byggsektorn.

Behöver du hjälp med att ifrågasätta gamla arbetsmönster och metoder, och istället skapa en lärande organisation som kontinuerligt förnyar sitt sätt att arbeta?

Bygglyftet ger dig värdefullt stöd av ett kunnigt coachteam som har lång erfarenhet av att leda förändring kopplat till byggsektorn.

Kajsa Simu

Kajsa Simu har under många år kombinerat forskning och utveckling med konkret verksamhetsutveckling i näringslivet. Hon har lång erfarenhet av att tillämpa nya arbetssätt i den kontext och med de förutsättningar som finns i byggsektorn. Den rätta coachen för företag eller projekt som insett att man behöver nya utmaningar för att utvecklas.

LinkedIn

Lotta Wibeck

Lotta Wibeck har lång erfarenhet inom digitalisering och byggsektorn. En uthållig och modig coach som nu erbjuder all sin expertis inom Bygglyftet. Lotta älskar människor, tech- och byggbranschen. Hon är redo att coacha – är du redo?

Re:Build Collective / LinkedIn

Håkan Hagerum

Håkan Hagerum hjälper företagsledare att, med beprövade metoder och modeller, navigera genom de utmaningar och möjligheter som digital transformation innebär.

Ditas Consulting / LinkedIn

Jarkko Erikshammar

Jarkko Erikshammar är specialiserad på att coacha byggföretag med utmaningar kopplat till produktionseffektivisering. Jarkko älskar att jaga tidstjuvar med beprövad vetenskaplig precision.

LinkedIn

Linda Rosén

Linda Rosén är en erfaren coach inom ledarskap och företagsledning, verksamhetsutveckling, strateginedbrytning och förändringsledning. Linda har mer än 15 års erfarenhet av att i praktiken arbeta med Lean i tillverkande industrier, på byggarbetsplatser och inom offentlig verksamhet.

LinkedIn

Moa Hedestig

Moa Hedestig är en erfaren coach som jobbat med ledare och medarbetare inom flertalet branscher. Hon gillar processfokuserat förbättringsarbete med människan som utgångspunkt och tror på lärande genom att göra.

LinkedIn

Gabriella Castegren

Gabriella Castegren är en engagerad coach med expertis inom hållbarhetsstrategier, förankrad i kommande lagstiftning som EU taxonomi och CSRD. Stöttar företag mot klimatomställning och ökad konkurrenskraft.

LinkedIn

Kajsa Simu har under många år kombinerat forskning och utveckling med konkret verksamhetsutveckling i näringslivet. Hon har lång erfarenhet av att tillämpa nya arbetssätt i den kontext och med de förutsättningar som finns i byggsektorn. Den rätta coachen för företag eller projekt som insett att man behöver nya utmaningar för att utvecklas.
LinkedIn

Lotta Wibeck har lång erfarenhet inom digitalisering och byggsektorn. En uthållig och modig coach som nu erbjuder all sin expertis inom Bygglyftet. Lotta älskar människor, tech- och byggbranschen. Hon är redo att coacha – är du redo?
Re:Build Collective / LinkedIn

Håkan Hagerum hjälper företagsledare att, med beprövade metoder och modeller, navigera genom de utmaningar och möjligheter som digital transformation innebär.
Ditas Consulting / LinkedIn

Jarkko Erikshammar är specialiserad på att coacha byggföretag med utmaningar kopplat till produktionseffektivisering. Jarkko älskar att jaga tidstjuvar med beprövad vetenskaplig precision.
LinkedIn

Linda Rosén är en erfaren coach inom ledarskap och företagsledning, verksamhetsutveckling, strateginedbrytning och förändringsledning. Linda har mer än 15 års erfarenhet av att i praktiken arbeta med Lean i tillverkande industrier, på byggarbetsplatser och inom offentlig verksamhet.

LinkedIn

Moa Hedestig är en erfaren coach som jobbat med ledare och medarbetare inom flertalet branscher. Hon gillar processfokuserat förbättringsarbete med människan som utgångspunkt och tror på lärande genom att göra.
LinkedIn

Gabriella Castegren är en engagerad coach med expertis inom hållbarhetsstrategier, förankrad i kommande lagstiftning som EU taxonomi och CSRD. Stöttar företag mot klimatomställning och ökad konkurrenskraft.
LinkedIn

Bygglyftets nyhetsbrev

Häng med på vår resa mot att bli världens bästa byggbransch!
Prenumerera på Bygglyftets nyhetsbrev för att inspireras till förändring och få insikter om Lean Construction, hållbarhet och digital omställning.

Subscription Form

Bygglyftets nyhetsbrev

Häng med på vår resa mot att bli världens bästa byggbransch!
Prenumerera på Bygglyftets nyhetsbrev för att inspireras till förändring och få insikter om Lean Construction, hållbarhet och digital omställning.

Subscription Form