Hur allt började.

Hur allt började.

Bygglyftet som idé startade i samband med ett seminarium med syfte att möta och hantera slutsatserna från Boverkets rapport  2018. Byggföretagen bjöd in representanter från sektorns aktörer för att föra ett resonemang om hur vi istället för att vara problemet kan bli en del av lösningen för ett hållbart samhälle.

Att fortsätta med separerade initiativ som ger isolerade åtgärder kändes inte rätt. Istället växte behovet av något långsiktigt som vävde samman problemen med bristande kvalitet, slöserier och klimatutsläpp och använde digitalisering som en del av lösningen. Med inspiration från Produktionslyftet, som länge arbetat med omställningar i företag inom tillverkande industri, påbörjades arbetet med att ta fram något motsvarande för byggsektorn.

Så föddes Bygglyftet, ett utvecklingsprogram som möter byggsektorns behov och skapar förutsättningar för en hållbar utveckling. 

Här kan du läsa Boverkets rapport från 2018.

Bygglyftet som idé startade i samband med ett seminarium med syfte att möta och hantera slutsatserna från Boverkets rapport  2018. Byggföretagen bjöd in representanter från sektorns aktörer för att föra ett resonemang om hur vi istället för att vara problemet kan bli en del av lösningen för ett hållbart samhälle.

Att fortsätta med separerade initiativ som ger isolerade åtgärder kändes inte rätt. Istället växte behovet av något långsiktigt som vävde samman problemen med bristande kvalitet, slöserier och klimatutsläpp och använde digitalisering som en del av lösningen. Med inspiration från Produktionslyftet, som länge arbetat med omställningar i företag inom tillverkande industri, påbörjades arbetet med att ta fram något motsvarande för byggsektorn.

Så föddes Bygglyftet, ett utvecklingsprogram som möter byggsektorns behov och skapar förutsättningar för en hållbar utveckling. 

Här kan du läsa Boverkets rapport från 2018.

Bygglyftets nyhetsbrev

Häng med på vår resa mot att bli världens bästa byggbransch!
Prenumerera på Bygglyftets nyhetsbrev för att inspireras till förändring och få insikter om Lean Construction, hållbarhet och digital omställning.

Subscription Form

Bygglyftets nyhetsbrev

Häng med på vår resa mot att bli världens bästa byggbransch!
Prenumerera på Bygglyftets nyhetsbrev för att inspireras till förändring och få insikter om Lean Construction, hållbarhet och digital omställning.

Subscription Form