Byggstenar:
Installatörsföretagen.

Byggstenar:
Installatörsföretagen.

En avgörande roll i omställningen

Installatörer spelar en nyckelroll i Sveriges energi- och klimatomställning. De ser till att transporter och industriella processer elektrifieras och energieffektiviserar fastigheter och verksamheter. Installatörsföretagen finns i medlemsföretagens vardag och arbetar samtidigt för deras framtid.

Företag i installationsbranschen spelar en avgörande roll i den pågående gröna omställningen. Därför är det särskilt viktigt att branschens företag är konkurrenskraftiga och starka.

Ola Månsson
VD Installationsföretagen

En avgörande roll i omställningen

Installatörer spelar en nyckelroll i Sveriges energi- och klimatomställning. De ser till att transporter och industriella processer elektrifieras och energieffektiviserar fastigheter och verksamheter. Installatörsföretagen finns i medlemsföretagens vardag och arbetar samtidigt för deras framtid.

Våra 3 700 medlemsföretag ser till att funktioner som vatten, el, värme, kyla, ventilation, larm och fiber fungerar i byggnader och verksamheter. I företagen finns omkring 56000 medarbetare.

Vi ger stöd till våra företag så att de blir ännu mer attraktiva som arbetsgivare och konkurrenskraftiga i sina affärer. Vi ger råd och stöd kring kollektivavtal, entreprenadjuridik, affärsutveckling och mycket mer. Vi erbjuder också möjlighet till nätverksbygge genom att vara en samlingsplats för hela installationsbranschen.

Medlemsföretagens långsiktiga intressen tillvaratar vi genom att verka för goda villkor att bedriva företagande, även på sikt. Vi träffar och för dialog med myndigheter, politiker, systerorganisationer och allmänhet. Tillsammans med våra fackliga parter utvecklar vi branschen.

Installatörsföretagen har flera dotterbolag, bland annat egna skolkoncept för att säkra tillgången på kunniga medarbetare i framtiden. Vi är också engagerade i olika initiativ inom branschen kring bland annat trygga arbetsmetoder och nya standarder.

Installatörsföretagen äger två branschtidningar, Elinstallatören och VVS Forum. Båda utkommer med 11 nr per år.

Företag i installationsbranschen spelar en avgörande roll i den pågående gröna omställningen. Därför är det särskilt viktigt att branschens företag är konkurrenskraftiga och starka.

Ola Månsson
VD Installationsföretagen

Bygglyftets nyhetsbrev

Häng med på vår resa mot att bli världens bästa byggbransch!
Prenumerera på Bygglyftets nyhetsbrev för att inspireras till förändring och få insikter om Lean Construction, hållbarhet och digital omställning.

Subscription Form

Bygglyftets nyhetsbrev

Häng med på vår resa mot att bli världens bästa byggbransch!
Prenumerera på Bygglyftets nyhetsbrev för att inspireras till förändring och få insikter om Lean Construction, hållbarhet och digital omställning.

Subscription Form