Byggstenar:
Finansiärer och partners.

Byggstenar:
Finansiärer och partners.

Finansiärer

Bakom satsningen på Bygglyftet står branschorganisationerna Byggföretagen och Installatörsföretagen, tillsammans med byggbranschens utvecklingsfond, SBUF, elteknikbranschens utvecklingsfond, ETU och Smart Built Environment.


Partners

Binosight

Bygglyftet och Binosight delar visionen om att faktabaserade underlag kan utveckla och förbättra arbetssätten, och därmed hjälpa företag att lyckas med effektivisering och produktivitetsutveckling.

PQI

PQi är ett standardiserat sätt att mäta processkvalitet och därmed projektkvalitet i byggprojekt. För att följa utvecklingen hos deltagande företag kommer Bygglyftet att använda PQi i företagens projekt. Vi kommer på så sätt att kunna bidra till ett jämförande index inom Bygglyftet, såväl som för branschen, som sätter fokus på effektivisering och därmed hållbar utveckling.

Vad är PQi? PQi är en enkätbaserad tjänst för att identifiera risker tidigt i byggprojekt. Den ger stöd för att vidta åtgärder innan projektet drabbas av onödiga kostnader, förseningar och olyckor. Tjänsten är utvecklad tillsammans med Byggherrarna och Luleå tekniska universitet. Mätområden är bland annat projektets förutsättningar och funktion, samt arbetsklimat och säkerhetsklimatet. Resultatet presenteras på ett standardiserat sätt där man kan jämföra med och lära av branschstandard.

Finansiärer

Bakom satsningen på Bygglyftet står branschorganisationerna Byggföretagen och Installatörsföretagen, tillsammans med byggbranschens utvecklingsfond, SBUF, elteknikbranschens utvecklingsfond, ETU och Smart Built Environment.


Partners

Binosight

Bygglyftet och Binosight delar visionen om att faktabaserade underlag kan utveckla och förbättra arbetssätten, och därmed hjälpa företag att lyckas med effektivisering och produktivitetsutveckling.

PQI

PQi är ett standardiserat sätt att mäta processkvalitet och därmed projektkvalitet i byggprojekt. För att följa utvecklingen hos deltagande företag kommer Bygglyftet att använda PQi i företagens projekt. Vi kommer på så sätt att kunna bidra till ett jämförande index inom Bygglyftet, såväl som för branschen, som sätter fokus på effektivisering och därmed hållbar utveckling.

Vad är PQi? PQi är en enkätbaserad tjänst för att identifiera risker tidigt i byggprojekt. Den ger stöd för att vidta åtgärder innan projektet drabbas av onödiga kostnader, förseningar och olyckor. Tjänsten är utvecklad tillsammans med Byggherrarna och Luleå tekniska universitet. Mätområden är bland annat projektets förutsättningar och funktion, samt arbetsklimat och säkerhetsklimatet. Resultatet presenteras på ett standardiserat sätt där man kan jämföra med och lära av branschstandard.

Bygglyftets nyhetsbrev

Häng med på vår resa mot att bli världens bästa byggbransch!
Prenumerera på Bygglyftets nyhetsbrev för att inspireras till förändring och få insikter om Lean Construction, hållbarhet och digital omställning.

Subscription Form

Bygglyftets nyhetsbrev

Häng med på vår resa mot att bli världens bästa byggbransch!
Prenumerera på Bygglyftets nyhetsbrev för att inspireras till förändring och få insikter om Lean Construction, hållbarhet och digital omställning.

Subscription Form