Om Bygglyftet.

Om Bygglyftet.

Bygglyftet är ett nationellt utvecklingsprogram som ska ge företag i byggbranschen kraft att verka och växa i en föränderlig omvärld. Programmet syftar till att väsentligt stärka deltagarnas kompetens inom hållbarhet, digitalisering och Lean Construction. DigiLyftet är en integrerad del av Bygglyftet med fokus på digitalisering.

Målet är att skapa konkurrenskraftiga bolag som kontinuerligt arbetar med att utveckla den egna verksamheten. Starka och konkurrenskraftiga företag skapar ringar på vattnet. De lockar till sig kompetenta medarbetare, växer och inspirerar andra företag och intressenter.

Häng med på resan mot en dynamisk och livskraftig byggbransch, med sunda villkor, som leder utvecklingen mot ett hållbart och klimatsmart samhälle.

Bygglyftet är ett nationellt utvecklingsprogram som ska ge företag i byggbranschen kraft att verka och växa i en föränderlig omvärld. Utbildningen syftar till att väsentligt stärka deltagarnas kompetens inom hållbarhet, digitala hjälpmedel och Lean Construction. Målet är att skapa konkurrenskraftiga bolag som kontinuerligt arbetar med att utveckla den egna verksamheten. Starka och konkurrenskraftiga företag skapar ringar på vattnet. De lockar till sig kompetenta medarbetare, växer och inspirerar andra företag och intressenter.

Häng med på resan mot en dynamisk och livskraftig byggbransch, med sunda villkor, som leder utvecklingen mot ett hållbart och klimatsmart samhälle.

Robert Eriksson, vd Infrastruktur Nåiden

Så kom Bygglyftet till.

”Idén till Bygglyftet föddes då jag insåg potentialen för företag och organisationer inom byggsektorn att utveckla sin förmåga att jobba med kontinuerlig utveckling och förbättring. Något som vi alla behöver bli bättre på för att möta framtidens krav på hållbarhet.”

Kajsa Simu
Programchef, Bygglyftet

Så kom Bygglyftet till.

”Idén till Bygglyftet föddes då jag insåg potentialen för företag och organisationer inom byggsektorn att utveckla sin förmåga att jobba med kontinuerlig utveckling och förbättring. Något som vi alla behöver bli bättre på för att möta framtidens krav på hållbarhet.”

Kajsa Simu
Programchef, Bygglyftet

Så kom Bygglyftet till.

”Idén till Bygglyftet föddes då jag insåg potentialen för företag och organisationer inom byggsektorn att utveckla sin förmåga att jobba med kontinuerlig utveckling och förbättring. Något som vi alla behöver bli bättre på för att möta framtidens krav på hållbarhet. ”

Kajsa Simu
Programchef, Bygglyftet

Bygglyftet är ett initiativ av Byggföretagen och Installatörsföretagen.

Branschorganisationerna samlar en stor del entreprenörerna i byggsektorn och tar ett sort ansvar för att verka för branschens utveckling samtidigt som de ser till sina medlemsföretags utveckling och konkurrenskraft.

Genom Bygglyftet vill de skapa ytterligare förutsättningar till sina medlemmar att utvecklas och bli mer konkurrenskraftiga och utveckla sin förmåga till hållbar utveckling. Bygglyftet knyter ihop flera av de områden och satsningar som redan pågår och ger en möjlighet att ta ett helhetsgrepp.

Många bygg- och anläggningsföretag vill vara en del av lösningen på klimatfrågan. Men alla har sina utmaningar och möjligheter beroende på storlek, geografi och verksamhet. Satsningar som Bygglyftet kan spela en avgörande roll för att så många som möjligt ska lyckas.

Catharina Elmsäter-Svärd
VD, Byggföretagen

Företag i installationsbranschen spelar en avgörande roll i den pågående gröna omställningen. Därför är det särskilt viktigt att branschens företag är konkurrenskraftiga och starka.

Ola Månsson
VD, Installationsföretagen

Det jag brinner för är att ge varje enskilt företag en förmåga att ständigt utvecklas och lära sig att lära nytt.

Kajsa Simu
Programchef, Bygglyftet

Jag är övertygad om att Bygglyftet kan ge oss det rätta drivet för att anta nya utmaningar.

Robert Eriksson
VD, Nåiden Infra, pilot i Bygglyftet

Bygglyftet är ett initiativ av Byggföretagen och Installatörsföretagen.

Branschorganisationerna samlar en stor del entreprenörerna i byggsektorn och tar ett sort ansvar för att verka för branschens utveckling samtidigt som de ser till sina medlemsföretags utveckling och konkurrenskraft.

Genom Bygglyftet vill de skapa ytterligare förutsättningar till sina medlemmar att utvecklas och bli mer konkurrenskraftiga och utveckla sin förmåga till hållbar utveckling. Bygglyftet knyter ihop flera av de områden och satsningar som redan pågår och ger en möjlighet att ta ett helhetsgrepp.

Många bygg- och anläggningsföretag vill vara en del av lösningen på klimatfrågan. Men alla har sina utmaningar och möjligheter beroende på storlek, geografi och verksamhet. Satsningar som Bygglyftet kan spela en avgörande roll för att så många som möjligt ska lyckas.

Catharina Elmsäter-Svärd
VD, Byggföretagen

Företag i installationsbranschen spelar en avgörande roll i den pågående gröna omställningen. Därför är det särskilt viktigt att branschens företag är konkurrenskraftiga och starka.

Ola Månsson
VD, Installationsföretagen

Det jag brinner för är att ge varje enskilt företag en förmåga att ständigt utvecklas och lära sig att lära nytt.

Kajsa Simu
Programchef, Bygglyftet

Jag är övertygad om att Bygglyftet kan ge oss det rätta drivet för att anta nya utmaningar.

Robert Eriksson
VD, Nåiden Infra, pilot i Bygglyftet

Filmen om Bygglyftet.

Filmen om Bygglyftet.

En digital förändringsresa

Smart Built Environment projektet Digilyftet är en integrerad del av Bygglyftet med fokus på digitalisering.

I och med att digitalisering ofta är en viktig del av verksamhetsutveckling behöver även DigiLyftet vara en integrerad del av Bygglyftet för att säkerställa effekt och maximera nyttan av initiativ och investeringar hos de små och medelstora byggföretagen. 

DigiLyftet syftar därför till att ta fram ramar och ge förutsättningar för en digital omställning, baserat på de utvecklingsbehov som har identifierats genom Bygglyftet.

Digilyftet möjliggör en digital förändringsresa för små och medelstora byggföretag som vill ta klivet in i framtiden.

En digital förändringsresa

Smart Built Environment projektet DigiLyftet är en integrerad del av Bygglyftet med fokus på digitalisering.

I och med att digitalisering ofta är en viktig del av verksamhetsutveckling behöver även DigiLyftet vara en integrerad del av Bygglyftet för att säkerställa effekt och maximera nyttan av initiativ och investeringar hos de små och medelstora byggföretagen. 

DigiLyftet syftar därför till att ta fram ramar och ge förutsättningar för en digital omställning, baserat på de utvecklingsbehov som har identifierats genom Bygglyftet.

DigiLyftet möjliggör en digital förändringsresa för små och medelstora byggföretag som vill ta klivet in i framtiden!

Vem finansierar Bygglyftet?

Bakom satsningen på Bygglyftet står branschorganisationerna Byggföretagen och Installatörsföretagen, tillsammans med byggbranschens utvecklingsfond, SBUF, elteknikbranschens utvecklingsfond, ETU och Smart Built Environment.

Vem finansierar Bygglyftet?

Bakom satsningen på Bygglyftet står branschorganisationerna Byggföretagen och Installatörsföretagen, tillsammans med byggbranschens utvecklingsfond, SBUF, elteknikbranschens utvecklingsfond, ETU och Smart Built Environment.

Bygglyftets nyhetsbrev

Häng med på vår resa mot att bli världens bästa byggbransch!
Prenumerera på Bygglyftets nyhetsbrev för att inspireras till förändring och få insikter om Lean Construction, hållbarhet och digital omställning.

Subscription Form

Bygglyftets nyhetsbrev

Häng med på vår resa mot att bli världens bästa byggbransch!
Prenumerera på Bygglyftets nyhetsbrev för att inspireras till förändring och få insikter om Lean Construction, hållbarhet och digital omställning.

Subscription Form