Bygglyftets utvecklingsprogram.

Bygglyftets utvecklingsprogram.

Bygglyftet är ett nationellt utvecklingsprogram som ska ge företag i byggbranschen kraft att verka och växa i en föränderlig omvärld. Programmet syftar till att väsentligt stärka deltagarnas kompetens inom hållbarhet, digital omställning och Lean Construction. Målet är att skapa konkurrenskraftiga bolag som kontinuerligt arbetar med att utveckla den egna verksamheten. Starka och konkurrenskraftiga företag skapar ringar på vattnet. De lockar till sig kompetenta medarbetare, växer och inspirerar andra företag och intressenter.

Innehållet i Bygglyftet anpassas efter din unika verksamhet och de utmaningar som du upplever som mest kritiska oavsett om det handlar om ekologisk, social eller ekonomisk hållbarhet. Våra kunniga och erfarna coacher hjälper dig identifiera områden som behöver stärkas och med ett tillvägagångssätt hämtat från verksamhetsstrategin Lean Construction, samt en kraftfull digital omställning, lär du dig att eliminera slöseri i verksamhetens olika processer. Konkreta aktiviteter leder dig genom hela utvecklingsprogrammet och ser till att förbättringsarbetet genomförs steg för steg.

Bygglyftet är ett nationellt utvecklingsprogram som ska ge företag i byggbranschen kraft att verka och växa i en föränderlig omvärld. Programmet syftar till att väsentligt stärka deltagarnas kompetens inom hållbarhet, digital omställning och Lean Construction. Målet är att skapa konkurrenskraftiga bolag som kontinuerligt arbetar med att utveckla den egna verksamheten. Starka och konkurrenskraftiga företag skapar ringar på vattnet. De lockar till sig kompetenta medarbetare, växer och inspirerar andra företag och intressenter.

Innehållet i Bygglyftet anpassas efter din unika verksamhet och de utmaningar som du upplever som mest kritiska oavsett om det handlar om ekologisk, social eller ekonomisk hållbarhet. Våra kunniga och erfarna coacher hjälper dig identifiera områden som behöver stärkas och med ett tillvägagångssätt hämtat från verksamhetsstrategin Lean Construction, samt en kraftfull digital omställning, lär du dig att eliminera slöseri i verksamhetens olika processer. Konkreta aktiviteter leder dig genom hela utvecklingsprogrammet och ser till att förbättringsarbetet genomförs steg för steg.

Vilka moment ingår i Bygglyftet?

Bygglyftet består av tre faser med sex moduler: 


Fas 1

1.

Kontraktsgenomgång

Här bestämmer vi hur Bygglyftet ska genomföras för just ditt företag.

Vi diskuterar förväntningar hos ledning och anställda, fastställer omfattning och tidplan, sätter samman en styrgrupp och utser en intern Bygglyftscoach.

1.

Kontraktsgenomgång

Här bestämmer vi hur Bygglyftet ska se ut för just ditt företag.

Vi diskuterar förväntningar hos ledning och anställda, fastställer omfattning och tidplan, sätter samman en styrgrupp och utser en intern Bygglyftscoach.

2.

Introduktion och uppstart

I detta steg diskuterar vi varför Bygglyftet behövs i verksamheten. Vi skapar delaktighet kring och inspiration inför det kommande arbetet med utgångspunkt i frågor som:

– På vilket sätt påverkas vi av Sveriges hållbarhetsmål?

– Hur kan digitala lösningar stödja strategisk omställning och förbättringsarbetet?

–Hur skapar vi mer effektiva processer genom att tillämpa Lean Construction?

2.

Introduktion och uppstart

I detta steg diskuterar vi varför Bygglyftet behövs i verksamheten. Vi skapar delaktighet kring och inspiration inför det kommande arbetet med utgångspunkt i frågor som:

– På vilket sätt påverkas vi av Sveriges hållbarhetsmål?

– Hur kan digitala lösningar stödja strategisk omställning och förbättringsarbetet?

–Hur skapar vi mer effektiva processer genom att tillämpa Lean Construction?

3.

Nuläge och målbild

Här beskriver vi verksamhetens nuläge och identifierar de utmaningar/hinder som står i vägen för att målbilden ska kunna förverkligas. Under hela programmet arbetar vi med taktad förbättring och tar små steg för att komma framåt och lära.

Vi formulerar också mätbara resultat som ska uppnås med hjälp av Bygglyftet och skapar en plan för uppföljning.

3.

Nuläge och målbild

Här beskriver vi verksamhetens nuläge och identifierar de utmaningar/hinder som står i vägen för att målbilden ska kunna förverkligas. Under hela programmet arbetar vi med taktad förbättring och tar små steg för att komma framåt och lära.

Vi formulerar också mätbara resultat som ska uppnås med hjälp av Bygglyftet och skapar en plan för uppföljning.


Fas 2

4.

Utmaning – hitta nya arbetssätt

En pilotgrupp får i det här skedet anta en av de prioriterade utmaningarna och med utgångspunkt från Kata-modellen (utmaningsdriven utveckling), experimentera fram ett nytt arbetssätt.

Syftet är att i liten skala testa och lära sig hur förbättringar kan genomföras med en lärande process.

4.

Utmaning – hitta nya arbetssätt

En pilotgrupp får i det här skedet anta en av de prioriterade utmaningarna och med utgångspunkt från Kata-modellen (utmaningsdriven utveckling), experimentera fram ett nytt arbetssätt.

Syftet är att i liten skala testa och lära sig hur förbättringar kan genomföras med en lärande process.


Fas 3

5.

Implementera och skala upp

Nu är dags för hela verksamheten att träna på att bli en lärande organisation. Företaget skapar sig i detta steg en egen arbetsmodell som möjliggör att fortsättningsvis självständigt skapa nya målbilder och anta nya utmaningar.

Den här fasen handlar också om att utveckla coachande ledare som i sin tur kan skapa en kultur där medarbetare uppmuntras att efterfråga nya arbetssätt genom att ställa frågor, dela kunskap och erfarenheter, och lära av både framgångar och misslyckanden.

5.

Implementera och skala upp

Nu är dags för hela verksamheten att träna på att bli en lärande organisation. Företaget skapar sig i detta steg en egen arbetsmodell som möjliggör att fortsättningsvis självständigt skapa nya målbilder och anta nya utmaningar.

Den här fasen handlar också om att utveckla coachande ledare som i sin tur kan skapa en kultur där medarbetare uppmuntras att efterfråga nya arbetssätt genom att ställa frågor, dela kunskap och erfarenheter, och lära av både framgångar och misslyckanden.

6.

Utvärdering och avslut

Till sist utvärderar vi hur Bygglyftet har fungerat kopplat till de utmaningar som vid starten identifierats som kritiska.

– Hur har de nya arbetsprocesserna fungerat och vilken effekt har de gett?

– Vilka värden för kund har vi skapat? Har företaget ökat sin konkurrenskraft?

– Minskat CO2 utsläppen?

– Avslutet syftar också till att företaget får bekräfta, och får det bekräftat, att de kan fortsätta vidare med egen förmåga att utvecklas.

6.

Utvärdering och avslut

Till sist utvärderar vi hur Bygglyftet har fungerat kopplat till de utmaningar som vid starten identifierats som kritiska.

– Hur har de nya arbetsprocesserna fungerat och vilken effekt har de gett?

– Vilka värden för kund har vi skapat? Har företaget ökat sin konkurrenskraft?

– Minskat CO2 utsläppen?

– Avslutet syftar också till att företaget får bekräfta, och får det bekräftat, att de kan fortsätta vidare med egen förmåga att utvecklas.

Bygglyftets nyhetsbrev

Häng med på vår resa mot att bli världens bästa byggbransch!
Prenumerera på Bygglyftets nyhetsbrev för att inspireras till förändring och få insikter om Lean Construction, hållbarhet och digital omställning.

Subscription Form

Bygglyftets nyhetsbrev

Häng med på vår resa mot att bli världens bästa byggbransch!
Prenumerera på Bygglyftets nyhetsbrev för att inspireras till förändring och få insikter om Lean Construction, hållbarhet och digital omställning.

Subscription Form