Hållbar utveckling genom att lära och inspireras av andra

Robert Eriksson, VD Nåiden Bygg Infra och Kajsa Simu, Programchef Bygglyftet

Robert Eriksson, VD Nåiden Bygg Infra och Kajsa Simu, Programchef Bygglyftet var inbjudna av Norrlandskonferensen och talade om Bygglyftet – ett träningsprogram för att uppnå konkurrenskraft i byggbranschen.

Foto: Henrik Larsson Text: Kajsa Simu

Påfylld med både inspiration och ödmjukhet från årets Norrlandskonferens vill jag dela med mig av några guldkorn.

Guldkorn 1. “Målet är en social hållbarhet, medlet för att lyckas är att vi har en ekonomisk hållbarhet och den ekologiska hållbarheten är det som sätter förutsättningar och ramar.

Västerbottens landshövding Helene Hellmark Knutsson satte fingret på hur vi kan tänka Hållbart. Målet är en social hållbarhet, medlet för att lyckas är att vi har en ekonomisk hållbarhet och den ekologiska hållbarheten är det som sätter förutsättningar och ramar. Från henne tar jag även med mig övertygelsen om att tillit och en vilja till samverkan är guldet i vårt sätt att arbete och det ska vi värna om och bygga på. Det vi gör och lyfter som bärande i Bygglyftet kan vi härmed få ytterligare bekräftelse på.

Guldkorn 2. Digitalisering och konkurrenskraft

Nästa guldkorn plockar jag från Gustav Nygren, SCA. Han lyfte fram det som blir mer och mer självklart – vårt sätt att arbeta och förhålla oss till omvärlden måste vara hållbart, det är en hygienfaktor. Digitaliseringen och vår förmåga att dra nytta av den är det som kommer att göra skillnad i vår konkurrenskraft.  Att vi jobbar med båda dessa perspektiv i Bygglyftet är med andra ord även det på rätt spår.

Guldkorn 3. Kloka insikter om utveckling av kunskap och kompetens

Eva Lindgren på Boliden bidrar med nästa guldkorn, att det är den social hållbarheten i företaget som gör att företag lyckas med kompetensförsörjning. En lyckad kompetensförsörjning som inkluderar att attrahera ny och inte minst behålla människor i företaget. Utveckling av kunskap och kompetens handlar både om förmågan att leda i förändring men även om att utveckla ny kompetens kopplat till framtidens produktion och leverans. Kloka insikter som även dessa harmoniserar väl med vad vi gör i Bygglyftet.

Guldkorn 4.  En grön och klimatsmart leverans

Det guldkorn jag tar med från Malin Correira från Hitachi är att vi inte kan stirra oss blinda på att vi har en grön slutprodukt. Om vi inte lyckas ha en grön och klimatsmart leverans så riskerar det att ta många år innan en grön investering är klimatneutral. Min reflektion är att vi både behöver tittat på att ersätta arbetsmaskiner som använder diesel men även att hitta alternativ till både cement och traditionellt stål.

Guldkorn 5. Hitta innovativa lösningar med samtliga hållbarhetsperspektiv

Många fler guldkorn och kloka reflektioner delades och den sista som jag delar är Dennis Pamlins uppmaning att sätta fokus på vad vi kan göra för att bidra till en bättre värld där människor ska må bra. Istället för att fokusera på och kommunicera de problem och utmaningar vi har gav Dennis perspektivet att hitta innovativa lösningar med samtliga hållbarhetsperspektiv som en förutsättning.

Jag kommer därmed tillbaka till där jag började och med det som landshövding Helena Hellmark Knutsson satte ord på: Målet är en social hållbarhet, medlet för att lyckas är att vi har en ekonomisk hållbarhet och den ekologiska hållbarheten är det som sätter förutsättningar och ramar.

Bygglyftet bidrar till utvecklingen

Stort tack till iTid som arrangerade Norrlandskonferensen med tema Hållbarhet. Glad att jag och Robert Eriksson, Nåiden Infra kunnat vara med och bidra från Bygglyftet. Nu är vi än mer stärkta i att det vi gör och bidrar med är rätt saker för att långsiktigt kunna göra skillnad.

Det här händer också i Bygglyftet.

Det här händer också i Bygglyftet.

Bygglyftets nyhetsbrev

Häng med på vår resa mot att bli världens bästa byggbransch!
Prenumerera på Bygglyftets nyhetsbrev för att inspireras till förändring och få insikter om Lean Construction, hållbarhet och digital omställning.

Subscription Form

Bygglyftets nyhetsbrev

Häng med på vår resa mot att bli världens bästa byggbransch!
Prenumerera på Bygglyftets nyhetsbrev för att inspireras till förändring och få insikter om Lean Construction, hållbarhet och digital omställning.

Subscription Form